Literature

Authorssort ascendingYearTitle
D. Vansteenvoort2002Vaccinium macrocarpon, nog steeds aanwezig in Kalmthout
H. Vannerom, De Jaeck, H., Pacquée, K.1996Cardaminopsis halleri (L.) Hayek in de Hoge Venen te Malmedy
H. Vannerom, De Jaeck, H., Pacquée, K.1996Cardaminopsis halleri (L.) Hayek in de Hoge Venen te Malmedy
H. Vannerom1984Juncus foliosus Desf., nieuw voor de Belgische flora in Genk (Limburg, België).
H. Vannerom1994Omtrent de vondst van Lindernia dubia (L.) Pennell (Scrophulariaceae), nieuw voor de Belgische Flora, en de evolutie van de Platweiers te Zonhoven (prov. Limburg)
H. Vannerom1994Omtrent de vondst van Lindernia dubia (L.) Pennell (Scrophulariaceae), nieuw voor de Belgische Flora, en de evolutie van de Platweiers te Zonhoven (prov. Limburg)
H. Vannerom2001Geranium purpureum ook in het Kempens district
H. Vannerom2001Geranium purpureum ook in het Kempens district
L. Vanhecke, Rammeloo J.1978Arum italicum in de polders
L. Vanhecke, Liben L.1975Eragrostis cilianensis
L. Vanhecke1975Petrorhagia saxifraga, ook bij ons adventief
L. Vanhecke1975Petrorhagia saxifraga, ook bij ons adventief
L. Vanhecke1996Sedum sarmentosum, een verwilderde Aziaat op de Schelde-dijken
L. Vanhecke1996Sedum sarmentosum, een verwilderde Aziaat op de Schelde-dijken
L. Vanhecke2006Rorippa austriaca
L. Vanhecke2006Impatiens parviflora
L. Vanhecke2006Hirschfeldia incana
W. Van Landuyt, Molenaar E.2002Polygonum capitatum, een verwilderde bodembedekker in Gent en Antwerpen
W. Van Landuyt, Molenaar E.2002Polygonum capitatum, een verwilderde bodembedekker in Gent en Antwerpen
W. Van Landuyt, Hoste, I., Rycke, D.2012Mediterrane brandnetels in Gent: Urtica pilulifera en Urtica membranacea
W. Van Landuyt2007Herkenning van de vier in België voorkomende drijvende Lemna-soorten
W. VAN ROMPU2010Selaginella kraussiana overwinterend in een gazon in Belsele (Sint-Niklaas)
R. van der Meijden, Weeda E. J.1982Eragrostis pilosa (L.) Beauv. en E. minor Host in Nederland
A. Van den Borre, Watson L.1994The infrageneric classification of Eragrostis (Poaceae)
W. Van Landuyt, Verloove, F., Heyneman, G.2002Verspreiding en status van Eragrostis-soorten in de omgeving van Gent
R. van der Meijden, Veldkamp J. F.1970Drie voor Nederland nieuwe Amaranthaceae uit de geslachten Gomphrena en Alternanthera
S. J. Van Ooststroom, Reichgelt T. J.1956Floristische notities 1-18
S. J. Van Ooststroom, Reichgelt T. J.1957Enige voor België nieuwe adventieve Medicago-soorten
S. J. Van Ooststroom, Reichgelt T. J.1958Het geslacht Medicago in Nederland en België
S. J. Van Ooststroom, Reichgelt T. J.1961Enige voor België nieuwe adventieven
S. J. Van Ooststroom, Reichgelt T. J.1961Het geslacht Alternanthera Forsk. in Nederland
S. J. Van Ooststroom, Reichgelt T. J.1962Het geslacht Chloris in Nederland
S. J. Van Ooststroom, Reichgelt T. J.1964Erigeron L. sectie Phalacroloma (Cass.) Cronquist in Nederland
S. J. Van Ooststroom, Reichgelt T. J.1964De in Nederland adventief gevonden vormen van Scorpiurus muricatus
S. J. Van Ooststroom, Reichgelt T. J.1965Enige voor Nederland nieuwe Chenopodiaceae
S. J. Van Ooststroom, Reichgelt T. J.1965Aanwinsten voor de Nederlandse adventief-flora
R. van der Meijden, Holverda W. J.1988Floravervalsing door onachtzaamheid: Bromus inermis subsp. pumpellianus nieuw voor Nederland
R. van der Meijden, Holverda, W., van Moorsel, R., van der Slikke, W.2003Nieuwe vondsten van zeldzame planten in 2001 en 2002
R. van der Meijden, Holverda W.2006Nieuwe vondsten van zeldzame planten in 2003 en 2004
P. Van den Bremt, Fobert, L., Lebacq, J.1980Resultaten van een floristisch onderzoek in het Osbroekgebied te Aalst-Erembodegem: 1977-1979
P. Van den Bremt, Fobert, L., Lebacq, J.1980Resultaten van een floristisch onderzoek in het Osbroekgebied te Aalst-Erembodegem: 1977-1979.
P. Van den Bremt, Fobert, L., Lebacq, J.1980Resultaten van een floristisch onderzoek in het Osbroekgebied te Aalst-Erembodegem: 1977-1979
E. Van Rompaey, Delvosalle L.1978Atlas de la flore belge et luxembourgeoise. Ptéridophytes et Spermatophytes. Commentaires
E. Van Rompaey, Delvosalle L.1979Atlas van de Belgische en Luxemburgse flora, Pteridofyten en spermatofyten. 2e editie
R. van der Meijden1967The geslacht Beckmannia in Nederland
R. van der Meijden1968Overzicht der in Nederland gevonden adventieve Atriplex-soorten
H. J. Van de Laar1971Cytisus en Genista
L. J. G. Van der Maesen1972Cicer L., a monograph of the genus, with special reference to the chickpea (Cicer arietinum L.) in ecology and cultivation
W. Van Rompu1978Aristolochia clematitis in het Land van Waas
W. Van Rompu1978Aristolochia clematitis in het Land van Waas

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith