Literature

AuthorsYearsort descendingTitle
B. Berten2008Calamintha menthifolia in uitbreiding in Nederlands Limburg: binnenkort ook – opnieuw – in België?
D. De Beer, De Vlaeminck R.2008Myriophyllum heterophyllum, een nieuwe invasieve waterplant
F. Verloove2008Enkele nieuwe neofyten in België en Noordwest-Frankrijk
F. Verloove2008Rumex x erubescens en Rumex stenophyllus (Polygonaceae), twee in België miskende taxa
I. Hoste, Van Moorsel, R. R. C. M. J., Barendse, R.2008Een nieuwkomer in sierteeltbedrijven en tuinen: Cardamine corymbosa in Nederland en België
F. Verloove, De Beer, D., van de Vijver, B., Suys, W.2008Polypogon maritimus, een miskende neofyt in België
L. Denys, Packet, J., Verhaegen, F.2008Een tweede groeiplaats van Saururus cernuus in Vlaanderen
D. De Beer, De Vlaeminck R.2008Myriophyllum heterophyllum, een nieuwe invasieve waterplant
B. Berten2008Calamintha menthifolia in uitbreiding in Nederlands Limburg: binnenkort ook – opnieuw – in België?
F. Verloove2008Twee miskende Rumex-taxa in België
F. Verloove2008Enkele nieuwe neofyten in België en Noordwest-Frankrijk
F. Verloove, De Beer, D., Van de Vijver, B., Suys, W.2008Polypogon maritimus, een miskende neofyt in België
I. Hoste, Van Moorsel, R. R. C. M. J., Barendse, R.2008Een nieuwkomer in sierteeltbedrijven en tuinen: Cardamine corymbosa in Nederland en België
F. Verloove2008Rumex xerubescens en Rumex stenophyllus (Polygonaceae), twee in België miskende taxa
F. Verloove2008Enkele nieuwe neofyten in België en Noordwest-Frankrijk
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith