Literature

AuthorsYearTitlesort ascending
C. GHIO1978Vulpia Ciliata Dum. sur un Terril De Charbonnage dans le Borinage
D. Van Straaten1981Vegetaties met Juncus canadensis J. Gay ex Laharpe in de Kempen
F. Verloove2006Twee nieuwe stadsgrassen in België: Bromus madritensis en Polypogon viridis
J. SLEMBROUCK2010Tulipa sylvestris, een stinsenplant met onkruidallures
E. Robbrecht1982Sorghum halepense (L.) Pers. in Uitbreiding in Gent en Omgeving (Oost-Vlaanderen, België)
L. Allemeersch2006Rostraria cristata, een nieuwkomer in het stedelijk milieu?
F. Verloove, De Beer, D., van de Vijver, B., Suys, W.2008Polypogon maritimus, een miskende neofyt in België
J. Lambinon2006Panicum capillare subsp. barbipulvinatum dans un champ de maïs de L'Oesling (Grand-Duché de Luxembourg)
R. D'Hose1977Notities aangaande Juncus canadensis J.GAY ex LAHARPE
H. Vannerom1984Juncus foliosus Desf., nieuw voor de Belgische flora in Genk (Limburg, België).
H. Stieperaere1997Juncus canadensis en Rhynchospora fusca, onvrijwillige (her-) introductie in het Vlaams district (België).
W. Van Landuyt2007Herkenning van de vier in België voorkomende drijvende Lemna-soorten
L. Vanhecke, Liben L.1975Eragrostis cilianensis
J. Lambinon, R. M.2010Deux Eleocharis (Cyperaceae) nouveaux pour la flore belge: E. austriaca et E. obtusa au Camp d’Elsenborn (Haute-Ardenne).
P. Auquier1978Desmazeria sicula (Jacq.) Dum. (Poaceae) :Adventice Nouvelle pour la Flore Belge
F. Verloove2006Cyperus eragrostis (Cyperaceae): historiek en huidige status in België
L. Vanhecke, Rammeloo J.1978Arum italicum in de polders
F. Verloove2012A revision of Bromus section Ceratochloa (Pooideae, Poaceae) in Belgium.
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith