Aubrieta columnae, sinds tientallen jaren standhoudend op een oude muur in Brugge (West-Vlaanderen, België)

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith