De synantrope flora van het havengebied van Gent (België, Oost-Vlaanderen), waarnemingen van 1986 tot 1988

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith