Observations Floristiques et Ecologiques sur les Terrils de Charbonnage dans le Borinage

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:1979
Authors:C. Ghio, Harmegnies H.
Journal:Dumortiera
Volume:11
Start Page:4
Pagination:4-7
Date Published:01/1979
Abstract:

Floristische en ekologische waarnemingen op de terrils van de Borinage.
Sinds de sluiting der koolniijnen is er op talrijke terriels een begroeiing ontstaan die een verrijking betekent voor de regionale flora. De zeldzame of interessante soorten en hun verspreiding in de Borinage worden hierna vermeld.

File attachments: 
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith