Literature

AuthorsYearTitlesort descending
F. Verloove2012A revision of Bromus section Ceratochloa (Pooideae, Poaceae) in Belgium.
L. Vanhecke, Rammeloo J.1978Arum italicum in de polders
F. Verloove2006Cyperus eragrostis (Cyperaceae): historiek en huidige status in België
P. Auquier1978Desmazeria sicula (Jacq.) Dum. (Poaceae) :Adventice Nouvelle pour la Flore Belge
J. Lambinon, R. M.2010Deux Eleocharis (Cyperaceae) nouveaux pour la flore belge: E. austriaca et E. obtusa au Camp d’Elsenborn (Haute-Ardenne).
L. Vanhecke, Liben L.1975Eragrostis cilianensis
W. Van Landuyt2007Herkenning van de vier in België voorkomende drijvende Lemna-soorten
H. Stieperaere1997Juncus canadensis en Rhynchospora fusca, onvrijwillige (her-) introductie in het Vlaams district (België).
H. Vannerom1984Juncus foliosus Desf., nieuw voor de Belgische flora in Genk (Limburg, België).
R. D'Hose1977Notities aangaande Juncus canadensis J.GAY ex LAHARPE
J. Lambinon2006Panicum capillare subsp. barbipulvinatum dans un champ de maïs de L'Oesling (Grand-Duché de Luxembourg)
F. Verloove, De Beer, D., van de Vijver, B., Suys, W.2008Polypogon maritimus, een miskende neofyt in België
L. Allemeersch2006Rostraria cristata, een nieuwkomer in het stedelijk milieu?
E. Robbrecht1982Sorghum halepense (L.) Pers. in Uitbreiding in Gent en Omgeving (Oost-Vlaanderen, België)
J. SLEMBROUCK2010Tulipa sylvestris, een stinsenplant met onkruidallures
F. Verloove2006Twee nieuwe stadsgrassen in België: Bromus madritensis en Polypogon viridis
D. Van Straaten1981Vegetaties met Juncus canadensis J. Gay ex Laharpe in de Kempen
C. GHIO1978Vulpia Ciliata Dum. sur un Terril De Charbonnage dans le Borinage
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith