Literature

Authorssort ascendingYearTitle
T. Visnevschi-Necrasov, Harris, D. J., Faria, M. A., Pereira, G., Nunes, E.2012Phylogeny and genetic diversity within Iberian populations of "Ornithpus L." and "Biserrula L." estimated using ITS DNA sequences
F. Verloove, Heyneman G.2012derMerkwaardige plantencollecties van twee antropogene zaadbanken in Gent (Oost-Vlaanderen, België)
F. Verloove, Gullón E. Sánchez2012A taxonomic revision of non-native Cenchrus s.str. (Paniceae, Poaceae) in the Mediterranean area
F. Verloove2012Drie slecht gekende taxa van het genus Calystegia(Convolvulaceae) in België
F. Verloove2012Notes on some Cyperaceae from Gran Canaria (Canary Islands, Spain)
F. Verloove2012A revision of Bromus section Ceratochloa (Pooideae, Poaceae) in Belgium.
F. Verloove2012Merkwaardige plantencollecties van twee antropogene zaadbanken in Gent (Oost-Vlaanderen, België)
W. Van Landuyt, Hoste, I., Rycke, D.2012Mediterrane brandnetels in Gent: Urtica pilulifera en Urtica membranacea
P. P.M, K, R., N, S., G.P, J., Peterson, P. M., Romaschenko, K., Snow, N., Johnson, G. P.2012A Molecular Phylogeny and Classification of Leptochloa (Poaceae: Chloridoideae: Chlorideae) SensuLato and Related Genera
S. _paniel, Marhold, K., Th, iv, M., Zozomová-Lihová, J.2012A new circumscription of Alyssum montanum ssp. montanum and A. montanum ssp. gmelinii (Brassicaceae) in Central Europe: molecular and morphological evidence
I. Hoste2012Een sleutel voor het genus Oxalis in België, met commentaar bij de waargenomen soorten
S. Fuentes-Bazan, Uotila, P., Borsch, T.2012A novel phylogeny-based generic classification for Chenopodium sensu lato, and a tribal rearrangement of Chenopodioideae (Chenopodiaceae)
R. Barendse2012Cuscuta epilinum (vlaswarkruid) voor het eerst sinds 1938 weer waargenomen in België, nu als neofyt
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith