Literature

AuthorsYearTitlesort ascending
F. Verloove2006Vinca major
W. Van Landuyt, Verloove, F., Heyneman, G.2002Verspreiding en status van Eragrostis-soorten in de omgeving van Gent
F. Verloove2006Twee nieuwe stadsgrassen in België: Bromus madritensis en Polypogon viridis
F. Verloove2008Twee miskende Rumex-taxa in België
F. Verloove, Lambinon J.2011The non-native vascular flora of Belgium: new combinations and a new variety
F. Verloove, Lambinon J.2006The non-native vascular flora of Belgium: a new nothospecies and three new combinations
F. VerlooveSubmittedSánchez Gullón E. (in prep.) Notes on Cenchrus and Pennisetum (Paniceae, Poaceae) in the Mediterranean area, with some new combinations
F. Verloove2008Studies within the genus Digitaria Haller (Poaceae: Panicoideae) in southwestern Europe
F. Verloove2006Rudbeckia laciniata
F. Verloove, De Beer, D., Van de Vijver, B., Suys, W.2008Polypogon maritimus, een miskende neofyt in België
F. Verloove2006Phytolacca esculenta
F. Verloove2002Petasites japonica (sic), ook in België
F. Verloove2000N° 19878 Digitaria aequiglumis (Hack. et Arech.) Parodi. Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Bass. Médit
J. Lambinon, Verloove F.2000n° 19853 Agrostis x fouilladei P. Fourn., nom. nudum (?)
F. Verloove, Banfi, E., Galasso, G., Zanotti, E., G. M., A. N.2010Notula 23 Panicum philadelphicum
F. Verloove, Vandenberghe C.1995Nieuwe en interessante voederadventieven voor de Belgische en Noordfranse flora, hoofdzakelijk in
F. Verloove, Vandenberghe C.1993Nieuwe en interessante graanadventieven voor de Noordvlaamse en Noordfranse flora, hoofdzakelijk in
F. Verloove2008New records of interesting xenophytes in the Iberian Peninsula
F. Verloove, Lambinon J.2008Neophytes in Belgium: corrections and adjustments
F. Verloove2012Merkwaardige plantencollecties van twee antropogene zaadbanken in Gent (Oost-Vlaanderen, België)
F. Verloove2006Mahonia aquifolium
F. Verloove2006Lunaria annua
F. Verloove2006Lepidium virginicum
F. Verloove2006Lepidium latifolium
F. Verloove2006Lepidium densiflorum
F. Verloove2008La flore urbaine de Dunkerque (Nord): quelques xénophytes remarquables
F. Verloove2010Invaders in disguise
F. Verloove2002Ingeburgerde plantensoorten in Vlaanderen
F. Verloove2006Impatiens glandulifera
F. Verloove2006Iberis umbellata
F. Verloove2006Helianthus laetiflorus
F. Verloove2003Graanadventieven nieuw voor de Belgische flora, hoofdzakelijk in 1999 en 2000
F. Verloove2006Gaillardia x grandiflora
F. Verloove2006Erigeron karvinskianus
F. Verloove2006Erigeron annuus
F. Verloove2006Eragrostis curvula
F. Verloove2008Enkele nieuwe neofyten in België en Noordwest-Frankrijk
F. Verloove, Hoste I.2010Een nieuw Amerikaans stadsgras in België: Muhlenbergia mexicana
F. Verloove2006Dittrichia viscosa
F. Verloove2006Dittrichia graveolens
I. Hoste, Verloove F.2001De opgang van C4-grassen (Poaceae-Paniceae) in de snel evoluerende onkruidvegetaties in maïsakkers tussen Brugge en Gent (Vlaanderen, België)
I. Hoste, Verloove, F., Nagels, C., Andriessen, L., Lambinon, J.2009De adventievenflora van in België ingevoerde mediterrane containerplanten
F. Verloove1992De adventievenflora van de Roeselaarse binnenhaven (West-Vlaanderen, België)
F. Verloove2006Conyza sumatrensis
F. Verloove2001Conyza bilbaoana J. Rémy
F. Verloove2006Conyza bilbaoana
F. Verloove2006Colutea arborescens
F. Verloove2006Chenopodium pumilio
F. Verloove2006Catalogue of neophytes in Belgium (1800-2005)
F. Verloove2006Catalogue of neophytes in Belgium

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith