Bidens frondosa L. var. anomala Port, Ex Fern. (Asteraceae) en Belgique

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:1980
Authors:C. Van Damme
Journal:Dumortiera
Volume:16
Start Page:13
Pagination:13
Date Published:10/1980
Abstract:

Widens frondosa L. var. anomala PORT, ex FERN. (Asteraceae) in België. Dit voor België nieuwe taxon wordt gekenmerkt door opwaarts gerichte weerhaakjes op de naalden van de vruchtjes.

File attachments: 
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith